artykuł nr 1

Projekty uchwał przygotowanych na LXXVI Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 2

Projekty uchwał przygotowanych na LXXV Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 3

Projekty uchwał przygotowanych na LXXIV Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 4

Projekty uchwał przygotowanych na LXXIII Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 5

Projekty uchwał przygotowanych na LXXII Sesję Rady Gminy Janów