Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Uchwała Nr 451/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Uchwała Nr 451/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:42

2. Uchwała Nr 452/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Uchwała Nr 452/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Pe...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:40

3. Uchwała Nr 453/LXXIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 453/LXXIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Janów

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:38

4. Uchwała Nr 454/LXXIX/23 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej z regionu kołomyjskiego na Ukrainie

Uchwała Nr 454/LXXIX/23 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej ...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:36

5. Uchwała Nr 456/LXXIX/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 456/LXXIX/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:33

6. Uchwała Nr 450/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok

Uchwała Nr 450/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów n...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:32

7. Uchwała Nr 449/LXXIX/23 w sprawie zmiany uchwały nr 422/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Uchwała Nr 449/LXXIX/23 w sprawie zmiany uchwały nr 422/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z ...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:30

9. Uchwała Nr 455/LXXIX/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr 455/LXXIX/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:23

10. Uchwała Nr 447/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023

Uchwała Nr 447/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomny...

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 10:21

11. Zarządzenie Nr WG.0050.34.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie Nr WG.0050.34.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ...

Utworzony: 2023-03-30 | Zmodyfikowany: 2023-03-30 14:29

12. Zezwolenia udzielone na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Janów

Zezwolenia udzielone na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub ...

Informacje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych ocz...

Utworzony: 2008-11-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 11:01

13. Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej

Co należy wiedzieć, jeśli chcemy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (dalej jako rejestr lub RDR) Kto prowadzi rejestr: na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) .Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalny...

Utworzony: 2012-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 10:50

15. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych

Utworzony: 2023-03-27 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 13:08

16. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencist...

Utworzony: 2023-03-27 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 13:05

17. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lu...

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.32.2023 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozpor...

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:28

18. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.31.2023 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Eduka...

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:25

19. Zarządzenie NR WG.0050.32.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.

Zarządzenie NR WG.0050.32.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawi...

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.32.2023 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozpor...

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:20

20. Zarządzenie nr WG.0050.31.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie.

Zarządzenie nr WG.0050.31.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie...

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.31.2023 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Eduka...

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 13:15