Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

2. Zapytania ofertowe

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówki w Psarach - Kolonia...

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 10:34

3. Obsługiwane placówki oświatowe

Placówki oświatowe:

1. Obsługiwane placówki oświatowe: 1) Zespół Placówek Oświatowych w Janowie: - Szkoła Podstawowa w Janowie; - Przedszkole w Janowie; - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu, 2) Szkoła Podstawowa w Piasku, 3) Szkoła Podstawowa w Lusławicach, 4) Szkoła Podstawowa w Lgoczance, 5) Przedszkole w Złotym Potoku. 2. Placówki obsługiwane w ramach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 1) Gminny Żłobek w Janowie.

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 09:35

4. Ogłoszenia o Konkursach

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla dział...

Utworzony: 2023-06-02 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 08:53

5. Zapytania ofertowe

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówki w Psarach - Kolonia...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 08:44

6. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 lipca 2024 roku

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dn...

Utworzony: 2024-07-19 | Zmodyfikowany: 2024-07-19 13:52

7. Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy ochrony małoletnich Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich. „Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpiecz...

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 14:59

8. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja radnego Dawida Ossyry złożona na IV Sesji Rady Gminy Janów

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 08:55

9. Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „BIOSFERA” w budynku Szkoły Podstawowej Lusławicach.

Utworzony: 2024-07-16 | Zmodyfikowany: 2024-07-16 21:04

10. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu""

Zapytanie ofertowe na "Doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w rama...

Zapytanie ofertowe na "Doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu""

Utworzony: 2024-07-15 | Zmodyfikowany: 2024-07-15 14:03

11. Zawiadomienia o Komisjach

Zawiadomienie o Komisji uchwał, sprawozdań i raportów - 15 lipca 2024 r.

Utworzony: 2024-07-12 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 14:40

12. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu-PS.ZUZ.4210.28.2024.AK

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu-PS.ZUZ.4210.28.2024.AK

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 11:59

13. Uchwała Nr 35/IV/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała Nr 35/IV/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 09:04

14. Uchwała Nr 34/IV/24 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr 34/IV/24 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa...

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 09:03

15. Uchwała Nr 32/IV/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr 32/IV/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z...

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 09:02

16. Uchwała Nr 33/IV/24 w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich

Uchwała Nr 33/IV/24 w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 09:02

17. Uchwała Nr 31/IV/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2023 rok

Uchwała Nr 31/IV/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego P...

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 09:01

18. Uchwała Nr 30/IV/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Uchwała Nr 30/IV/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu w...

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 08:55

19. Uchwała Nr 29/IV/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2023 rok

Uchwała Nr 29/IV/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdan...

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 08:54

20. Uchwała Nr 28/IV/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania

Uchwała Nr 28/IV/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania

Utworzony: 2024-07-08 | Zmodyfikowany: 2024-07-08 08:52