Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Skład Rady

Skład rady

Skład Rady Gminy Janów Kadencja 2018 – 2023 1. Andrzej Grzesiak 2. Monika Kasznia 3. Marcin Kowalczyk 4. Marcin Kozak 5. Jacek Lampa - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 6. Rafał Łakomy 7. Jacek Łudzik 8. Alfreda Mendakiewicz 9. Artur Słabosz 10. Henryk Srokosz 11. Paweł Stefaniak 12. Krzysztof Szczepanek 13. Michał Szczepanik 14. Rafał Tomza 15. Ewa Ucieklak - Przewodnicząca Rady Gminy

Utworzony: 2014-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 13:31

3. Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 16 września 2021 r. IR-I.271.9.2.2021 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, tel. 34) 32-78-048, e-mail: gmina@janow.pl strona internetowa: https://www.bip.janow.akcessnet.netna podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275...

Utworzony: 2021-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 08:36

4. Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 13 września 2021 r. ZOPO.271.2.2.2021 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, 42-253 Janów, ul. Szkolna 2, woj. śląskie, tel. 34) 32-78-189, e-mail: zopo@janow.pl strona internetowa: https://www.bip.janow.akcessnet.net na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożon...

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 12:54

5. Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 10.09.2021 r. Nr postępowania: GO.271.2.4.2021 Biuletyn Informacji Publicznej / Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, tel. 34) 32-78-048, e-mail: gmina@janow.pl strona internetowa: https://www.bip.janow.akcessnet.net na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przet...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 14:40

6. Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"

Zawiadomienie

Janów, dnia 28 lipca 2021 r. GO.271.1.35.2021 Biuletyn Informacji Publicznej/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów”. ZAWIADOMIENIE Zamawiający – Gmina Janów, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) zawiadamia, przedmiotowe postępowanie podlega ...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 14:40

7. Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku

Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku

Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 12:26

8. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - korekty

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - korekty

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - korekty

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 12:01

9. Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:27

10. Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"

Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 234 036,00 zł brutto.

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:25

11. Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów

Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w spraw...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:12

12. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 14:34

13. Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 13:59

14. Oświadczenie majątkowe - za rok 2020

Oświadczenie majątkowe - za rok 2020

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 13:47

15. Uchwała Nr 305/LI/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na te-renie Gminy Janów"

Uchwała Nr 305/LI/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wod...

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 10:04

16. Uchwała Nr 304/LI/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 304/LI/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 10:03

17. Uchwała Nr 303/LI/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

Uchwała Nr 303/LI/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 10:02

18. Uchwała Nr 302/LI/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Janów

Uchwała Nr 302/LI/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestr...

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 10:01

19. Uchwały L Sesji Rady Gminy Janów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Uchwały L Sesji Rady Gminy Janów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

L Sesja Rady Gminy Janów nie odbyła się z powodu braku kworum.

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 09:50

20. Uchwała Nr 301/XLIX/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 301/XLIX/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 09:18