Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021

Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021

Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 15:11

2. Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.

Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przez...

Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 15:06

3. Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie w...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 14:40

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod...

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 08:07

5. Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 06:59

6. Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 14:25

7. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 12:22

8. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 12:19

9. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 1 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 12:09

10. Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 09:12

11. Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzen...

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 09:09

12. Ogłoszenie na Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka

Ogłoszenie na Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397948 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Częstochowska 1 1.5.2.) Miejscowość: Janów 1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253 1.5.4.) Województwo: śląskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski 1....

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 15:06

13. Zarządzenie WG.0050.55 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Janów za święto 1 maja

Zarządzenie WG.0050.55 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie usta...

Utworzony: 2021-05-11 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 08:54

14. Sprawozdania finansowe ZOPO w Janowie i jednostek obsługiwanych

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Utworzony: 2021-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 14:57

15. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 2 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 13:26

16. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 2 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 11:45

17. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 3 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 11:41

18. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 4 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 11:40

19. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 1 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 11:32

20. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja nr 5 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 11:14