Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-16 13:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład rady
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-16 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów od dnia 01.10.2021 r. do 24.06.2022 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-16 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów od dnia 01.10.2021 r. do 24.06.2022 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-16 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów od dnia 01.10.2021 r. do 24.06.2022 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-16 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-16 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-13 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-13 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-10 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe pierwsze po wyborach uzupełniających do Rady Gminy w 2021 roku
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-10 12:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-10 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 10:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 10:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-09-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-10 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-09-09 14:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-09 14:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-09 14:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-09 14:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-09 14:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-09-09 14:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni Gminy Janów VIII kadencji » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - korekty
Wykonanie: Justyna Nowak