Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-05-14 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-14 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-13 08:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021 » Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-13 08:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021 » Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-13 08:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2021 » Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-13 07:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-13 06:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-13 06:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-12 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-12 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-12 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Opis zmian: dodanie artykułu: Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-05-12 12:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 12:10
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja nr 1 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-05-12 09:12
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-12 09:12
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-12 09:12
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-12 09:10
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-12 09:09
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-05-12 09:09
Dział: Urząd » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku » Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15
Wykonanie: Tomasz Grela