Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-05-17 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Opis zmian: dodanie artykułu: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-17 10:31
Dział: Urząd » Wybory do Parlamentu Europejskiego » Protokoły z losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2024-05-17 10:30
Dział: Urząd » Wybory do Parlamentu Europejskiego » Protokoły z losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2024-05-16 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogloszenia wykazu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogloszenia wykazu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024 » Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogloszenia wykazu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-16 11:14
Dział: Nabory na wolne stanowiska » Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2024-05-16 11:14
Dział: Nabory na wolne stanowiska » Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2024-05-16 11:14
Dział: Nabory na wolne stanowiska » Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2024-05-16 11:13
Dział: Nabory na wolne stanowiska » Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2024-05-15 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2024-05-15 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Wykonanie: Tomasz Grela