Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-01-27 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2023-01-27 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2023-01-27 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2023-01-18 18:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2023 » Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2023-01-18 18:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2023 » Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2023-01-18 18:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2023 » Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2023-01-16 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 344/LX/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 344/LX/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 344/LX/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 344/LX/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 343/LX/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 343/LX/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 343/LX/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 343/LX/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 342/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 342/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 342/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 342/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 341/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 341/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 341/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 341/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 340/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 340/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 340/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 340/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 339/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 339/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 339/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 339/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 338/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 338/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 338/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 338/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 337/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 337/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 337/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 337/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 336/LX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Majora Wrzoska, gm. Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 336/LX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Majora Wrzoska, gm. Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 336/LX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Majora Wrzoska, gm. Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 336/LX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Majora Wrzoska, gm. Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 335/LX/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 335/LX/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r. » Uchwała Nr 335/LX/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 335/LX/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r. » Uchwała Nr 431/LXXVII/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 431/LXXVII/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r. » Uchwała Nr 431/LXXVII/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 431/LXXVII/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r. » Uchwała Nr 430/LXXVII/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 430/LXXVII/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2023-01-16 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r. » Uchwała Nr 430/LXXVII/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 430/LXXVII/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok
Wykonanie: Justyna Nowak