artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO.111.2.4.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie,
  ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,
 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: główna księgowa,
 3. Wymiar etatu: 1/1.

II. Informacja:

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: głównej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, wyłoniono kandydatkę:

Panią Annę Ziębacz zamieszkałą – ul. św. Józefa 17, 42-253 Janów

III. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  W dniu 9 maja 2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyłonienia kandydatki, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównej księgowej
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się dostatecznym poziomem wiedzy i spełniła oczekiwania komisji względem prawidłowego
i samodzielnego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Komisja postanowiła rekomendować kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając powyższe na uwadze, nabór na stanowisko urzędnicze został rozstrzygnięty.

Janów, 9 maja 2022 roku

 

p.o. Kierownika
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Janowie

Małgorzata Murgot

 

artykuł nr 2

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Załączniki:
informacja_2.pdf213 KB
artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

artykuł nr 4

Ustalenie dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Załączniki:
zarz_czas_pracy.pdf540 KB
artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ZOPO.111.3.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 • Określenie stanowiska urzędniczego:
 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie,
  ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,
 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: starsza księgowa,
 3. Wymiar etatu: 1/1.
 •  

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, wyłoniono kandydatkę:

 

Panią Agnieszkę Martałek zamieszkałą - Krasowa 27, 42-256 Olsztyn

 

 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W dniu 26 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa dokonała wyłonienia kandydatki, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszej księgowej
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się dostatecznym poziomem wiedzy i spełniła oczekiwania komisji względem prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Komisja postanowiła rekomendować kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając powyższe na uwadze, nabór na stanowisko urzędnicze został rozstrzygnięty.

 

 


p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Małgorzata Murgot