artykuł nr 1

Statut Szkoły Podstawowej im. św Stanisława Kostki w Lgoczance