artykuł nr 1

Statut Szkoły Podstawowej w Lgoczance 2022 r.

wprowadzono nowe zapisy
artykuł nr 2

Statut Szkoły Podstawowej im. św Stanisława Kostki w Lgoczance