artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia nr 3/2024

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2024, którego przedmiotem jest zakup pelletu w ilości 12 ton wraz z dostawą na adres Lgoczanka 1 A, 42-253 Janów.

Postępowania unieważnia się na podstawie punkt 8 Zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Wszystkim Oferentom dziękujemy.

Załączniki:
protokol_uniewaznienia.pdf249 KB
artykuł nr 2

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2024

  Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

nr 2/2024

 

 

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115655 dotyczącego mobilności uczniowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego ogłaszamy, że dokonano wyboru oferty na zakup i dostawę 13 biletów lotniczych dla uczestników projektu w ramach wymiany międzynarodowej Polska – Portugalia. Wybrano Cristal Travelnet Sp z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pelletu.

Zapytanie dotyczy zakupu 12 ton pelletu.
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Zapytanie dotyczy wyjazdu grupy uczniów wraz z opiekunami do Portugalii.
artykuł nr 5

Rozstrzygniecie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2024.

 

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115655 dotyczącego mobilności uczniowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego ogłaszamy, że dokonano wyboru oferty na zakup i dostawę 12 biletów lotniczych dla uczestników projektu w ramach wymiany międzynarodowej. Wybrano Cristal Travelnet Sp z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk.