artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Informuję, że sprawozdania  finansowe za 2018 rok, składające się z:

1. Bilansu jednostki  budżetowej za 2018 rok,

2. Rachunku zysków i strat za 2018 rok,

3.Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r.,

4. Informacji dodatkowej za 2018 rok.

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce: „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” , „Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych.”