artykuł nr 1

Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców