artykuł nr 1

Cennik usług

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ GMINY JANÓW

 

Lp.

Rodzaj badania lub usługi

Cena

1

Porada lekarska ogólna

45zł

2

Porada lekarza poradni specjalistycznej

75zł

3

Wystawienie obdukcji

50zł

4

Wydanie orzeczenia
(zaświadczenia) lekarskiego

50zł

5

Badanie EKG

20 zł

6

Pomiar RR (ciśnienia tętniczego)

 5 zł

7

Pomiar poziomu glukozy

 5 zł

8

Iniekcja domięśniowa

10 zł

9

Iniekcja podskórna

10 zł

10

Szczepienie

10 zł

11

Zabieg akupunktury

25 zł

12

Zabieg fizjoterapii ze skier. spoza SPZOZ Janów

10 zł

13

Masaż klasyczny

20 zł

14

Masaż częściowy

10 zł

15

Kserokopia dokumentacji medycznej
za 1 str.

0.30 zł

16

Wyciąg lub odpis dokumentacji med.
za 1 str.

9 zł