artykuł nr 1

Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

1. Przewodniczący Rady Społecznej
 
- Edward Moskalik

2. Członkowie:
a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  - Katarzyna Radosz-Kania
b) Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Janów:
  - Alina Kaczmarek
  - Artur Słabosz
  - Henryk Srokosz
  - Alfreda Mendakiewicz
  - Franciszek Cieśliński