artykuł nr 1

Dane Podstawowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
POD NAZWĄ
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW

prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym
Przychodnia Rodzinna w Janowie

Województwo

ŚLĄSKIE

herb

Powiat

CZĘSTOCHOWSKI

Gmina

JANÓW

Kod

42-253

Miejscowość

Janów, ul. Leśna 3


Kontakt
(+48) 459 595 029
(+48 34) 32-78-026
e-mail: zoz_janow@wp.pl

Dyrektor

lek. dent. Piotr Janik

 (+48 34) 32-78-023
e-mail:  pozjanow@wp.pl

Numer rachunku bankowego

mBank

13 1140 2017 0000 4502 1293 4443

NIP 949 - 17 - 05 - 179
Regon151535356
KRS0000004707
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą000000012558