Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Rok 2023/2024
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 maja 2024 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 maja 2024 roku
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Piasek, Złoty Potok
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Siedlec
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy z dnia 06 maja 2024 roku.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu z dnia 22 marca 2024 roku
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2024 roku o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Siedlec
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 06 grudnia 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18 października 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia z dnia 11 października 2023 roku
Ogłoszenie z dnia 05 października o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Siedlec
Ogłoszenie z dnia 03 października o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Bystrzanowice
Ogłoszenie z dnia 04 października o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Czepurka
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia z dnia 02 października 2023 roku
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 08 września 2023 roku
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lusławice, Piasek, Teodorów, Złoty Potok
Informacja o odwołaniu nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu będących własnością Gminy Janów oraz w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 roku zawartej ze Skarbem Państwa
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Lipnik, Lusławice,Piasek, Teodorów, Złoty Potok
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16 sierpnia 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14 sierpnia 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28 lipca 2023 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu będącej w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartej ze Skarbem Państwa
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Siedlec
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia z dnia 24 lipca 2023 roku
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany z dopłatą
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19 maja 2023 roku
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Okrąglik, Pabianice, Siedlec
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Okrąglik, Pabianice, Siedlec
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice, Złoty Potok
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na dzierżawę nieruchomości: Złoty Potok
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 kwietnia 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu z dnia 17 kwietnia 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10 marca 2023 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice, Złoty Potok
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 27 stycznia 2023 r.
Rok 2022
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 30 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice, Złoty Potok
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 28 września 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice, Złoty Potok
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z dnia 17 sierpnia 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Janów, Lusławice, Złoty Potok, Żuraw
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka, Janów, Siedlec
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 21 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Janów, Teodorów, Sokole Pole
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - wykaz z dnia 23 czerwca 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - wykaz z dnia 03 czerwca 2022 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 03 czerwca 2022 r.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - wykaz z dnia 16 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 04 maja 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Czepurka, Janów, Siedlec, Złoty Potok.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do użyczenia - wykaz z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Ogłoszenie o nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Czepurka, Janów, Piasek, Ponik, Siedlec, Zagórze, Złoty Potok.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 10 lutego 2022 r.
Rok 2021
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - wykaz z dnia 08 października 2021 r.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do użyczenia - wykaz z dnia 30 września 2021 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Piasek
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do użyczenia - wykaz z dnia 08 lipca 2021 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Bystrzanowice, Janów, Piasek, Żuraw
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów,Teodorów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 11.05.2021
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 03 marca 2021 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Bystrzanowice, Janów, Pabianice, Piasek, Teodorów
Rok 2020
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 08 grudnia 2020 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonej do zamiany z dopłatą z dnia 24 listopada 2020 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 24 listopada 2020 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu będącej w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartej ze Skarbem Państwa
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z dnia 20 października 2020 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Piasek, Zagórze, Złoty Potok.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia nr 279/2020.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Piasek, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę nieruchomości do zarządzenia nr 280/2020.
Wykaz na dzierżawę cz. działki 910-6 w Złotym Potoku do zarządzenia nr 280/2020 z dnia 06.05.2020
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18.03.2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw, Piasek
Rok 2019
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Lipnik, Piasek, Siedlec, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Pabianice, Piasek
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.