artykuł nr 1

Rejestr wniesionych petycji w 2020 roku

artykuł nr 2

Petycja z dnia 23 kwietnia 2020 roku dot. - dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników, zdalny pomiar temperatury ciała

artykuł nr 3

Rejestr wniesionych petycji w 2019 roku

artykuł nr 4

Petycja z dnia 6 grudnia 2019 roku dot. zmian przepisów prawa miejscowego

artykuł nr 5

Petycja z dnia 18 listopada 2019 roku dot. zmian przepisów prawa miejscowego