artykuł nr 1

Petycja z dnia 19 października 2022 r.

artykuł nr 2

Rejestr wniesionych petycji w 2020 roku

artykuł nr 3

Petycja z dnia 23 kwietnia 2020 roku dot. - dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników, zdalny pomiar temperatury ciała

artykuł nr 4

Rejestr wniesionych petycji w 2019 roku

artykuł nr 5

Petycja z dnia 6 grudnia 2019 roku dot. zmian przepisów prawa miejscowego