artykuł nr 1

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Janów na lata 2023-2026

artykuł nr 2

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

artykuł nr 3

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Janów na okres od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.