artykuł nr 1

Informacja dot. ochrony danych osobowych

W Urzędzie Gminy Janów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy Janów, Inspektor Ochrony Danych,
    ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów