artykuł nr 1

Emisja obligacji 2015


1. Zaproszenie.

2.Uchwały Rady Gminy Janów

3.Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki

4.Sprawozdania finansowe

5.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

6.Informacja o poręczeniach i posiadanych udziałach w innych podmiotach

 

7.Stan zadłużenia Gminy Janów na koniec I półrocza 2015 roku