Zagospodarowanie przestrzenne

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Formularz wniosku o sporządzenie lub zmianę aktu, wniosek lub uwaga do procedowanego projektu aktu planowania przestrzennego
"Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów - materiały (dostępne od dnia wyłożenia, tj. 6 października 2023 r.) do pobrania".
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 28 września 2023 r. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANÓW
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 29 lipca 2022 r. o przyjęciu dokumentuoraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 22 marca 2022 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Janów
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów
Zaświadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie