artykuł nr 1

uchwały Rady

Uchwały Rady Gminy Janów I, II, III kadencji obejmujące lata 1990 - 2002 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Częstochowie (Ul. Rejtana 13)

 

Uchwały Rady Gminy Janów IV, V i VI kadencji dostępne do w Urzędzie Gminy Janów i udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

Wersja elektroniczna Uchwał Rady Gminy Janów zamieszczana jest od roku 2004 r.