artykuł nr 1

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Janów pełni mgr Edward Moskalik.

Dostępne podkategorie:
Kompetencje
Kontakt