artykuł nr 1

Zastępca Wójta Gminy Janów

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Janów pełni mgr inż. Lidia Piestrzyńska.