artykuł nr 1

Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 2

Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 3

Interpelacja nr 6 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 4

Interpelacja nr 5 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 5

Interpelacja nr 4 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.