artykuł nr 1

Interpelacja Nr 24/2022 złożona na LXXVI Sesji Rady Gminy Janów w dniu 2 grudnia 2022 r.

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 25 sierpnia 2022 r.

artykuł nr 3

Interpelacja Nr 1/2022 złożona na LXX Sesji Rady Gminy Janów w dniu 10 sierpnia 2022 r.

artykuł nr 4

Interpelacja Nr 23/2022 złożona na LXVII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 13 czerwca 2022 r.

artykuł nr 5

Interpelacja Nr 22/2022 złożona na LX Sesji Rady Gminy Janów w dniu 22 lutego 2022 r.