artykuł nr 1

Interpelacja Nr 22/2022 złożona na LX Sesji Rady Gminy Janów w dniu 22 lutego 2022 r.

artykuł nr 2

Interpelacja Nr 21/2021 z dnia 12 października 2021 r.

artykuł nr 3

Interpelacja Nr 1 złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 4

Interpelacja złożona na XLIV Sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 kwietnia 2021 r.

artykuł nr 5

Interpelacja nr 6 złożona na XLIII Sesji Rady Gminy Janów w dniu 19 kwietnia 2021 r.