artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Tomasz Grela.