artykuł nr 1

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza Gminy pełni mgr Iwona Boroń.