artykuł nr 1

Referaty Urzędu

W skład Urzędu Gminy w Janowie wchodzą następujące referaty:


- Finansowo-Księgowy,

- Podatkowy,

- Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej,
- Rozwoju, Inwestycji i Funduszy,
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

- Geodezji i Gospodarki Mieniem.