artykuł nr 1

rada gminy

Rada Gminy Janów składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach samorządowych.