artykuł nr 1

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej...

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Gmina Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach działania 6.1 Edukacja przedszkolna