artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

obrazek
artykuł nr 5

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Sprawozdania  finansowe za 2019 rok  składają się z:

Bilansu jednostki  budżetowej za 2019 rok,

Rachunku zysków i strat za 2019 rok,

Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 r.,

Informacji dodatkowej za 2019 rok.