artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe

„Informuję, że sprawozdania  finansowe za 2018 rok, składające się z:

  1. Bilansu jednostki  budżetowej za 2018 rok,
  2. Rachunku zysków i strat za 2018 rok,
  3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r.,
  4. Informacji dodatkowej za 2018 rok.

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce:  

„Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”

„Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych.”