artykuł nr 1

Statut Szkoły Podstawowej w Lusławicach