artykuł nr 1

Godziny pracy sekretariatu

W roku szkolnym 2021/2022 sekretariat Szkoły Podstawowej w Piasku czynny jest codziennie od godziny 7.00 do 15.00

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Informuję, że sprawozdania  finansowe za 2019 rok, składające się z: 

Bilansu jednostki budżetowej za  2019 rok

Rachunku zysków i strat za  2019 rok

Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Informacji dodatkowej za 2019 rok

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce:  

„Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”

„Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych.”

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informuję, że sprawozdania  finansowe za 2018 rok, składające się z: 

Bilansu jednostki budżetowej za  2018 rok

Rachunku zysków i strat za  2018 rok

Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

Informacji dodatkowej za 2018 rok

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce:  

„Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”

„Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych.”