Wybory Samorządowe

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego /wyciąg/
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego /wyciąg/
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o pełnieniu dyżurów w dniach 6 ? 7 kwietni 2024 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Gminy Janów
Informacja o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Częstochowskiego
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 15 marca 2024 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych, Gmina Janów
Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8.
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 11 marca 2024 r. o terminie losowania członków obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 4 marca 2024 r w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia od Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Janów
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Postanowienie Nr 267/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
Postanowienie Nr 265/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych organów jednostek samorządu Terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w wyborach
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w wyborach organów jednostek
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej d
Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Materiały dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych 2024 r.
Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów Samorządowych w 2024 r
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r.