artykuł nr 1

Informacja dotycząca rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.

I N F O R M A C J A

Obwodowe Komisje Wyborcze:

  1. Nr 1 w Żurawiu
  2. Nr 2 w Lusławicach
  3. Nr 3 w Lgoczance
  4. Nr 4 w Piasku
  5. Nr 5 w Siedlcu
  6. Nr 6 w Janowie
  7. Nr 7 w Złotym Potoku
  8. Nr 8 w Zagórzu

w dniu głosowania 15 października 2023 r., rozpoczną pracę o godzinie 600.

 

Urzędnik wyborczy

 

artykuł nr 2

Postanowienie Nr 197/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w kładzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Janów

Postanowienie Nr 197/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w kładzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Janów

artykuł nr 3

Informacja o szkoleniu dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych

  Informujemy, że szkolenie dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. o godz. 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Janów

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2023 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Gminy Janów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Janów
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Gminy Janów

artykuł nr 5

Obwieszczenie o kandydatach do Sejmu RP