artykuł nr 1

Organizacja urzędu

I piętro

pok. Nr 1 - SEKRETARIAT

stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw administracyjnych

(tel. 34 3278 501 wew. 13, fax 34 3278 081)

 

pok. Nr 2 - WÓJT GMINY

(tel. 34 3278 501 wew. 12)

 

pok. Nr 4 - SALA NARAD

 

pok. nr 10 - DYREKTOR ORGANIZACYJNY URZĘDU; Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

(tel. 34 3278 501 wew. 21)

 

pok. nr 13 - SKARBNIK GMINY; Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego i Referatu Podatkowego

(tel. 34 3278 501 wew. 24)

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

pok. Nr 10 - dyrektor organizacyjny urzędu

  (34 3278 501 wew. 21)

 

pok. Nr 8 - stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

                  (tel. 34 3278 501 wew. 18)

 

pok. Nr 9 - stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i ochrony przeciwpożarowej

                  (tel. 34 3278 501 wew. 20)

 

pok. Nr 18 - stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum

  (tel. 34 3278 501 wew. 25)

 

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

pok. Nr 12 - stanowisko ds. księgowości budżetowej

  (tel. 34 3278 501 wew. 43)

 

pok. Nr 12 - stanowisko ds. podatku VAT i środków trwałych

                    (tel. 34 3278 501 wew. 42)

 

pok. Nr 12 - stanowisko ds. płac i rachunkowości

  (tel. 34 3278 501 wew. 23)

 

REFERAT PODATKOWY

 

pok. Nr 14 - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

  (tel. 34 3278 501 wew. 22)

 

pok. Nr 14 - stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji

  (tel. 34 3278 501 wew. 42)

 

REFERAT PROMOCJI, TURYSTYKI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

pok. Nr 17 - KIEROWNIK REFERATU TEL. 34 3278 501 WEW. 30

                  - stanowisko ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi

                    (tel. 34 3278 501 wew. 30)

                  - stanowisko ds. informatyki

               

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

 

pok. Nr 16 - KIEROWNIK REFERATU TEL. 34 3278 501 WEW. 29

                  - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy

                    (tel. 34 3278 501 wew. 29)

                - stanowisko ds. obsługi inwestycji

 

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

 

pok. nr 6 - KIEROWNIK REFERATU TEL. 34 3278 501 WEW. 16

- stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

(tel. 34 3278 501 wew. 16)

- stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnych

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

pok. Nr 7 - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

                  (tel. 34 3278 501 wew. 17)

  - stanowisko ds. zarządzania i obrony cywilnej

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

pok. Nr 11 - samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami

                  (tel. 34 3278 501 wew. 22, wew. 27)

 

pok. Nr 15 - samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

                     (tel. 34 3278 501 wew. 15)