główna zawartość
artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH

 

PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH

które odbyło się dnia 11 sierpnia 2015 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Gminy Janów

Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 11 sierpnia br. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu zebrali się:

 • Monika Gałązka – pracownik UG Janów
 • Rafał Strzelczyk – pracownik UG Janów

w celu przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji referendalnych.

Losowanie odbyło się w obecności publiczności.

Pani Monika Gałązka przekazała zebranym następujące informacje:

 1. w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku dziesięć podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej zgłosiło kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:
  1. Partia Polityczna PiS – 7 osób
  2. Fundacja Kisiela – 7 osób
  3. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona – 7 osób
  4. Stowarzyszenie Wspólnota – 7 osób
  5. Stowarzyszenie Libertańskie – 7 osób
  6. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7 osób
  7. Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 osób
  8. Twój Ruch – 7 osób
  9. Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.PL – 7 osób
  10. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – 7 osób

Razem: 70 osób

 

2.   Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji referendalnych rozpatrzone zostały zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Zgłoszenia te zostały zweryfikowane pod kątem:

· posiadania prawa wybierania w wyborach
w powyższym zakresie nie stwierdzono błędów

· figurowania w stałym rejestrze wyborców
w powyższym zakresie nie stwierdzono błędów

· sprawdzenia poprawności danych zawartych w zgłoszeniu zawierających: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL kandydata do ok. referendalnej
w powyższym zakresie nie stwierdzono błędów

· błędów w poprawności zgłoszenia – tj. zgłoszenie tego samego kandydata podwójnie przez ten sam komitet wyborczy czy też kilkakrotne zgłoszenie tego samego kandydata przez różne komitety wyborcze
w powyższym zakresie nie stwierdzono błędów

· przestrzegania zapisu art. 153 § 1 Kodeksu wyborczego:
w powyższym zakresie, na dzień losowania, nie stwierdzono błędów

 

 

Po dokonaniu weryfikacji ustalono, iż w 7 komisjach dokonano zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum, przekraczających dopuszczalny skład komisji, w związku z powyższym zgodnie z art. art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 z późn. zm.) o składzie komisji decyduje publiczne losowanie:

 

  • w komisji nr 1 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 2 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 3 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 4 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 5 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 6 – zgłoszono 10 kandydatów;
  • w komisji nr 7 – zgłoszono 10 kandydatów;

 

Następnie Pani Monika Gałązka poinformowała zebranych o zasadach przeprowadzania losowania na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

Pani Monika Gałązka zapytała czy są pytania lub uwagi dotyczące przedstawionych informacji. Nie było pytań i nie zgłoszono żadnych uwag.

Wobec powyższego przystąpiono do przebiegu losowania:

o   dokonano losowania kandydatów spośród zgłoszonych przez podmioty uprawnione odrębnie dla każdej komisji, w ten sposób, że nazwiska kandydatów oznaczono kolejnymi numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu,

o   do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert włożono kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono kandydatów,

o   po wymieszaniu kopert, wylosowano 8 kopert w celu zapewnienia odpowiedniej obsady komisji (wówczas bowiem komisje powoływane są w największym dopuszczalnym składzie),

o   wylosowane numery przedstawiono obecnym przy losowaniu, jednocześnie odczytywano imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych wylosowanymi numerami.

 1. Zestawienie wylosowanych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

OKW Nr 1 w Żurawiu

1. Magdalena Siemion

2. Katarzyna Magdziarz

3. Paweł Maciągowski

4. Karolina Nowakowska

5. Anna Grabna

6. Krystyna Ślęzak

7. Mariola Turowska-Moskalik

8. Anita Solak

 

OKW Nr 2 w Lusławicach

1. Rafał Łakomy

2. Anna Srokosz

3. Dawid Srokosz

4. Małgorzata Ossyra

5. Anna Łysak

6. Robert Śpiewak

7. Agnieszka Kuta-Janikowska

8. Kamil Grzelka

OKW Nr 3 w Lgoczance

1. Henryk Bugaj

2. Kinga Gajda

3. Lidia Gawrońska

4. Monika Cieślińska

5. Magdalena Łozińska

6. Marcelina Magiera

7. Sylwia Słabosz

8. Ewa Grzelka

OKW Nr 4 w Piasku

1. Sylwia Dziurkowska

2. Renata Bugaj

3. Bożena Rydz

4. Katarzyna Zasuń

5. Emilia Wawrzyniak

6. Mariola Nieroda

7. Sylwia Trojak

8. Józef Nieroda

OKW Nr 5 w Siedlcu

1. Janusz Bugaj

2. Danuta Izdebska

3. Malwina Stanecka

4. Elżbieta Solak

5. Daria Nocuń

6. Grażyna Sikora

7. Maciej Maniszewski

8. Kamil Srokosz

OKW Nr 6 w Janowie

1. Czesław Tarczyński

2. Marcin Mizgała

3. Jerzy Srokosz

4. Marta Treścińska

5. Mariola Nowak-Korczyńska

6. Krzysztof Marcjanek

7. Małgorzata Grzywna

8. Karolina Magiera

OKW Nr 7 w Złotym Potoku

1. Barbara Tarczyńska

2. Bogusława Nowak

3. Elżbieta Srokosz

4. Małgorzata Tomzik

5. Agnieszka Nocuń

6. Alfreda Mendakiewicz

7. Aleksander Śnieżek

8. Danuta Niepsuj

 1. Na tym losowanie zakończono.

Podpisy osób przeprowadzających losowanie

Monika Gałązka ……………………………………………………

 

Rafał Strzelczyk …………………………………………………….

Dostępne kategorie:
Składy Obwodowych Komisji Ds. Referendum
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisj
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzi
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.