główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. o losowa...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Janów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje: § 1 W dniu 19 września 2019 r. o godz. ...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:03

2. Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 91/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/XII/19 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Objaśnienia przyj...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 11:49

3. Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Zwiększenie planu doch...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 11:37

4. Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 89/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcze...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 09:34

5. Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji

Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złoty...

Uchwała Nr 88/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018. poz. 1205), Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Refunduje się Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 09:15

6. Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa...

Uchwała Nr 87/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 19b pkt 1 i 19h pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1313 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Przekazuje się na Fund...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 08:54

7. Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik

Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ...

Uchwała Nr 86/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 08:42

8. Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów ...

Uchwała Nr 85/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kan...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 08:34

9. Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów

Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp...

Uchwała Nr 83/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. p...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 08:32

10. Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów

Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagosp...

Uchwała Nr 84/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz....

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 08:16

11. Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515

Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezpr...

Uchwała Nr 82/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026438 Na podstawie oraz art. 37 ust. 4 ustawy z ...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 13:50

12. Struktura Urzędu

Schemat Organizacyjny

Utworzony: 2014-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 11:38

13. Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Za Referat Organizacyjny odpowiada Sekretarz Gminy mgr Monika Galązka, która jest jednocześnie Kierownikiem Referatu. tel. 34 3278501 wew. 21 e-mail: monika.galazka@janow.pl W Referacie są zatrudnione następujące osoby : mgr inż. Agata Gołuchowska - referent ds. administracyjno-biurowych tel. 34 3278048, 3278501 wew. 13 e-mail a.goluchowska@janow.pl mgr Joanna Hamerla - inspektor ds. działalności gospodarczej i spraw organizacyjnych tel. 34 3278048 wew. 18 e-mail: a.famulska@janow.pl mgr Just...

Utworzony: 2007-02-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 11:27

14. Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie

Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 ...

Uchwała Nr 81/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 506), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art.16...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 11:10

15. Uchwała Nr 80/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku

Uchwała Nr 80/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 2...

Uchwała Nr 80/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6a, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 ust. 3, art.18 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemi...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 10:36

16. Uchwała Nr 79/XV/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr 79/XV/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr 79/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1614, ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Wójta Gminy Janów Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Poz...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 10:19

17. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświato...

ZOPO/1100/1/2019 Janów, dnia 11 września 2019r. Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze I. Nazwa i adres jednostki Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 42-253 Janów, ul. Szkolna 2, tel./faks 34 32-78-189 II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa 1 etat -od 01 października 2019r. III . Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie. 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) W...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 22:57

18. Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 r. o możliwości sporządzenia ak...

INFORMACJA Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r. Wyborcy niepełnosprawni – mieszkańcy Gminy Janów – posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 21:39

19. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczyp

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granica...

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 21:33

20. Ogłoszenia i przetargi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświato...

ZOPO/1100/1/2019 Janów, dnia 11 września 2019r. Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze I. Nazwa i adres jednostki Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 42-253 Janów, ul. Szkolna 2, tel./faks 34 32-78-189 II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa 1 etat -od 01 października 2019r. III . Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie. 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) W...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 10:49