Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Janów, dn. 09.11.2018 r. Nr spawy: BK.II.271.9.5.2018 Biuletyn Informacji Publicznej/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie .” Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję: 1) owyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie prze...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 14:57

2. Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Janów Z dnia 17.05.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 315/2009 z dnia 01.12.2009r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Janowie

Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Janów Z dnia 17.05.2016r. w sprawie zmiany zarz...

Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17.05.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 315/2009 z dnia 01.12.2009r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Janowie Na podstawie art. 94 pkt 4 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860), Wójt Gminy Janów zarz...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 14:47

3. Uchwała Nr 327/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 327/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wie...

UCHWAŁA NR 327/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchyla się Załącznik Nr 2 do Uchw...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 13:45

4. Uchwała Nr 326/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 316/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach

Uchwała Nr 326/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia ...

UCHWAŁA NR 326/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 316/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn....

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 12:19

5. Uchwała Nr 325/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 325/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany bud...

UCHWAŁA NR 325/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: §...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 10:57

6. Uchwała Nr 324/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 324/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany bud...

UCHWAŁA NR 324/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. ...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 10:41

7. Uchwała Nr 323/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury

Uchwała Nr 323/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uch...

UCHWAŁA NR 323/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskieg...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:59

8. Uchwała Nr 322/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów na lata 2018-2033?

Uchwała Nr 322/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia...

UCHWAŁA NR 322/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów na lata 2018-2033” Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) po zapoznaniu się z opinią Zarządu Województwa Śląskiego ...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:34

9. Uchwała Nr 321/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2018

Uchwała Nr 321/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia ...

UCHWAŁA NR 321/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdz...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 09:02

10. Uchwała Nr 320/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków

Uchwała Nr 320/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uch...

UCHWAŁA NR 320/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i ni...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 08:47

11. Uchwała Nr 319/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzon

Uchwała Nr 319/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę ...

UCHWAŁA NR 319/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 ...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 08:44

12. Uchwała Nr 318/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 269/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i

Uchwała Nr 318/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę ...

UCHWAŁA NR 318/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 269/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 m...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 08:35

13. Uchwała 317/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała 317/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Roc...

UCHWAŁA NR 317/L/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Rada Gminy Janów uchwa...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 08:09

14. Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów.

Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 691/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) POWOŁUJĘ § 1. Komisję do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów w dniu 05.11.2018 r. w godz. od 9 00 do 1...

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 08:37

15. Zarządzenie Nr 690/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 690/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 690/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:37

16. Zarządzenie Nr 689/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 689/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawi...

Zarządzenie Nr 689/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:30

17. Zarządzenie Nr 687/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 687/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 687/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:23

18. Zarządzenie Nr 686/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 686/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 686/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:20

19. Zarządzenie Nr 685/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 685/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawi...

Zarządzenie Nr 685/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:16

20. Zarządzenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawi...

Zarządzenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 13:05