Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia i przetargi

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 21 czerwca 2019r. (piątek) siedziba ZOPO w Janowie będzie zamknięta. Zapraszamy w poniedziałek 24 czerwca br. Kierownik ZOPO w Janowie - Iwona Leszczyńska

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 15:09

2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 14 czerwca 2019 r. IR-I.271.5.3.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Janów.” Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwo...

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 14:43

3. Budżet

Budżet

Budżet Gminy Janów na 2019 rok został uchwalony: Uchwałą Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 21:27

4. Rok 2019

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Janów na rok 2019

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Janów na rok 2019 Załącznik Nr 1 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2019 r. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Załącznik Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. Załącznik nr 5- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE na 2019 r. Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realiza...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 21:17

5. Budżet gminy - informacje szczegółowe

Budżet gminy - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Janów na rok 2019 Załącznik Nr 1 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2019 r. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Załącznik Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. Załącznik nr 5- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE na 2019 r. Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realiza...

Utworzony: 2007-05-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 21:15

6. Rok 2018

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Janów na rok 2018

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Janów na rok 2018 Załącznik Nr 1 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2018 r. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2018 r. Załacznik Nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. Zalacznik Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. Załacznik nr 5- Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków UE na 2018 r. Załacznik Nr 6 - Dochody i wydatki zwiazane z realiza...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:28

7. Rok 2019

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2019 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2019 ROK Nazwa Kwota subwencji subwencja oświatowa 5 054 809,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 725 834,00 RAZEM SUBWENCJE 8 780 643,00

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:26

8. Subwencje przyjęte do budżetu

Subwencje przyjęte do budżetu gminy Janów

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2019 ROK Nazwa Kwota subwencji subwencja oświatowa 5 054 809,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 725 834,00 RAZEM SUBWENCJE 8 780 643,00

Utworzony: 2005-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:23

9. Rok 2019

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW Plan dochodów budżetowych na 2019 rok Plan wydatków budżetowych na 2019 rok.

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:21

10. Plan Budżetu Gminy Janów

Plan Budżetu Gminy Janów

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW Plan dochodów budżetowych na 2019 rok Plan wydatków budżetowych na 2019 rok.

Utworzony: 2005-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:06

11. Rok 2019

Rok 2019

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 953 950,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 23 112 312,33 zł - dochody majątkowe 9 841 638,00 zł Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 398 808,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym: - wydatki bieżące 22 424 900,15 zł - wydatki majątkowe 11 973 908,47 zł Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 444 858,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (ob...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:05

12. Podstawowe informacje o budżecie

Podstawowe informacje o budżecie na 2019 rok

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 953 950,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 23 112 312,33 zł - dochody majątkowe 9 841 638,00 zł Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 398 808,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym: - wydatki bieżące 22 424 900,15 zł - wydatki majątkowe 11 973 908,47 zł Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 444 858,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (ob...

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 20:00

13. Cennik usług

Cennik usług

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ GMINY JANÓW Lp. Rodzaj badania lub usługi Cena 1 Porada lekarska ogólna 45zł 2 Porada lekarza poradni specjalistycznej 75zł 3 Wystawienie obdukcji 50zł 4 Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego 50zł 5 Badanie EKG 20 zł 6 Pomiar RR (ciśnienia tętniczego) 5 zł 7 Pomiar poziomu glukozy 5 zł 8 Iniekcja domięśniowa 10 zł 9 Iniekcja podskórna 10 zł 10 Szczepienie 10 zł 11 Zabieg akupunktury 25 zł 12 Zabieg fizjoterapii ze skier. spoza SPZOZ Janów 10 zł 13 Masa...

Utworzony: 2018-08-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 10:21

14. Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.

Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok...

W Ó J T GM I N Y J A N Ó W ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości: Zgodnie z art. 27, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 67 ust. 1, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. / oraz na podstawie § § 3, 4, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 18:19

15. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540116249-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. Janów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 556526-N-2019 Data: 05/06/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): www.janow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 17:46

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"

Zmiana nr 2 treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 10 czerwiec 2019 r. IR-I.271.5.1.2019 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów” w zakresie: 1.Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie dotychczaso...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 17:41

17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"

Zmiana nr 1 treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 10 czerwiec 2019 r. IR-I.271.5.1.2019 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów”: W załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) zmienia się pkt. 2.1. Było: 2.1 zobowią...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 17:34

18. Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wyka...

W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. / Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości :

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 10:43

19. Uchwała Nr 21/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 21/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budż...

UCHWAŁA NR 21/IV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. D...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-08 14:33

20. Raport o stanie Gminy Janów za 2018 r.

Raport o stanie Gminy Janów za 2018 r.

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2018 Na podstawie art. art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Janów zarządza: §1 Przedstawić Radzie Gminy Janów Raport o stanie Gminy Janów za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Raport o stanie Gminy Janów podlega publikacji na stronie internetowej gminy w Biuletynie...

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-06-08 14:29