główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XXVI Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 12:35

2. Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie: pow...

Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Powołuję Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych, w składzie: 1. Agnieszka Kuta - Janikows...

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 21:12

3. Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów

Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przezn...

Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchw...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 11:35

4. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), oraz zamknięciem dla interesantów Urzędu Gminy Janów i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczy...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 09:30

5. Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisj...

Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 08:52

6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu

Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020

Janów, dn. 24.03.2020 r. IR-I.271.3.6.2020 Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów: Część I- Wykonie robót dla budynku Szkoły Podstawowej w Janowie Część II- W...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 18:46

7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu

Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511991-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany t...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 18:46

8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511462-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany t...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 18:30

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020

Janów, dn. 24.03.2020 r. IR-I.271.2.8.2020 Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, które wpłyn...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 18:27

10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w spr...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 18:10

11. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 17:55

12. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 17:54

13. Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia...

Zarządzenie Nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1938 ze zm.) ...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 15:38

14. Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów

Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przezn...

Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchw...

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 13:29

15. Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Janów w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zamkn...

Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Janów w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1938 ze zm.) zarządzam: § 1. W związku z zagroże...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 13:19

16. Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęc...

Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1938 ze zm.) zarządzam: § 1. 1. W związku z zagrożeniem ep...

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 13:18

17. Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa

Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa

Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 12:28

18. Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Janów reprezentowana przez Wójta...

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 12:22

19. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i ucz...

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 09:50

20. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - klauzule informacyjne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - klauzule informacyjne

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 09:48