Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zarządzenie Nr 466/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów.

Zarządzenie Nr 466/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: pow...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 466 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) POWOŁUJĘ § 1. Komisję do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów w dniu 10.08.2017 r. w godz. od 800 do 1200 w ...

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 10:50

2. Zarządzenie Nr 463/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów

Zarządzenie Nr 463/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przez...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 463/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz .U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów. Wójt Gminy Janów zarządza, co następuje : § 1 Przeznacza się...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 13:41

3. Uchwała nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów

Uchwała nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczen...

Uchwała nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 15:46

4. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów przeprowadzonych w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie wyznacz...

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów przeprowadzonych w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 15:43

5. Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany...

Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:53

6. Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprow...

Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:49

7. Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:46

8. Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:41

9. Zarządzenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:28

10. Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:18

11. Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmi...

Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 12:12

12. Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wpro...

Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 10:31

13. Zarządzenie Nr 448/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 448/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmia...

Zarządzenie Nr 448/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 10:26

14. Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmi...

Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 10:21

15. Zarządzenie Nr 439/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 439/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany ...

Zarządzenie Nr 439/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 10:05

16. Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany...

Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:36

17. Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany...

Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:25

18. Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany ...

Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:21

19. Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany ...

Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:19

20. Zarządzenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowa...

Zarządzenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 09:12