główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Uchwała Nr 122/XX/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 122/XX/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 122/XX/20 Rady Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Objaśnieni...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:20

2. Uchwała Nr 121/XX/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XX/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XX/20 Rady Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Rada Gminy Janów uchwala: §...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:07

3. Uchwała Nr 120/XX/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Piasku

Uchwała Nr 120/XX/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkoln...

Uchwała Nr 120/XX/20 Rady Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Piasku Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.) R...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:50

4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dn. 20 stycznia 2020 r. IR-I.271.10.18.2019 Biuletyn Informacji Publicznej/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia” Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informu...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 15:16

5. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XX Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 15:14

6. Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:58

7. Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:41

8. Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:34

9. Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wpro...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:24

10. Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wpro...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:18

11. Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie odwo...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:12

12. Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wpro...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:04

14. Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:42

15. Zarządzenie Nr 209/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 209/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:35

16. Zarządzenie Nr 208/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 208/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprow...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:26

17. Uchwała Nr 119/XIX/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 119/XIX/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 119/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawio...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 08:29

18. Uchwała Nr 118/XIX/19 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIX/19 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 i art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 48, art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 08:16

19. Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 10). Wymagane dokumenty: wypełniony formularz wniosku, dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu). dokumenty, które według uznania mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek. Sposób dostarczania dokumentów: Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na...

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 07:42

20. Uchwała Nr 117/XIX/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 117/XIX/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 117/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XVI/19 Rady Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Obja...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:32