Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konsultacje uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok

Konsultacje uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma...

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalnośc...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 15:18

2. Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i ...

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie ...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 15:07

3. Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsulta...

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalnośc...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 14:56

4. Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultac...

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie ...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 14:48

5. Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsulta...

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalnośc...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 14:40

6. Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultac...

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresi...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 14:31

7. Zarządzenie Nr 565 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów.

Zarządzenie Nr 565 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: powoł...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 565 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) POWOŁUJĘ § 1. Komisję do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów w dniu 12.03.2018 r. w godz. od 9 00 do 13 00 w ...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 14:33

8. Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09.03.2018 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji z zakresu pomocy

Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09.03.2018 w sprawie upoważnienia ...

Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09.03.2018 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji, wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r, poz.1875 ze zm.), art. 110 ust. 8 ustawy ...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 12:48

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowej w Janowie, Część II ul. Różanej w Janowie”

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 13:31

10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspie...

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 Na podstawie art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 17:47

11. Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłos...

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 Na podstawie art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 14:18

12. Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogło...

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 Na podstawie art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 10:16

13. Uchwała Nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby

Uchwała Nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru p...

UCHWAŁA NR 251/XLII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203). Rada Gminy Janów uchwala: § 1...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 13:40

14. Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 14:02

15. Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wpro...

Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 13:59

16. Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 13:02

17. Zarządzenie Nr 555/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 555/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprow...

Zarządzenie Nr 555/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 12:54

18. Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmian...

Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 12:51

19. Zarządzenie Nr 546/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 546/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie pla...

Zarządzenie Nr 546/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 12:45

20. Zarządzenie Nr 543/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 543/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmia...

Zarządzenie Nr 543/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 10:36