Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2019 r.

Wzory formularzy informacji ideklaracji podatkowych obowiązujące na 2019 r. Wersja PDF (wersja bez możliwości komputerowejedycji): - Informacja wsprawie podatku odnieruchomości - Deklaracja na podatek odnieruchomości - Informacja wsprawie podatkurolnego - Deklaracja na podatekrolny - Informacja wsprawie podatkuleśnego - Deklaracja wsprawie podatkuleśnego - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1A - Załącznik do Deklaracji DT-1 Wersja DOC (wersja zmożliwością komputerowej e...

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 08:59

2. Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2019 r.

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2019 r.

Wzory formularzy informacji ideklaracji podatkowych obowiązujące na 2019 r. Wersja PDF (wersja bez możliwości komputerowejedycji): - Informacja wsprawie podatku odnieruchomości - Deklaracja na podatek odnieruchomości - Informacja wsprawie podatkurolnego - Deklaracja na podatekrolny - Informacja wsprawie podatkuleśnego - Deklaracja wsprawie podatkuleśnego - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1A - Załącznik do Deklaracji DT-1 Wersja DOC (wersja zmożliwością komputerowej e...

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 08:52

3. Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zlecenia zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów.

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie wprowadz...

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zlecenia zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Janów zarządza: § 1. Wprowadza się do obiegu jednolity wzór zlecenia zakupu stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. 1. Wprowadza się do obiegu jednolity wzór zlecenia wykonani...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 12:53

4. Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie p...

Janów, dn. 11.02.2019 r. RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. 1. Przedmiot konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. 2. Organizacja procesu konsultacji społecznych. Działając na podstawie Uchwa...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:20

5. Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie p...

Janów, dn. 11.02.2019 r. RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. 1. Przedmiot konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. 2. Organizacja procesu konsultacji społecznych. Działając na podstawie Uchwa...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:13

6. Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadz...

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Wprowadza się wzór umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. /-/ Wójt Gm...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:08

7. Uchwała Nr 23/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 23/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletni...

UCHWAŁA NR 23/VI/19 RADY GMINY JANÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 ...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 13:21

8. Uchwała Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie bud...

UCHWAŁA NR 22/VI/19 RADY GMINY JANÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 262 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dn...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 12:22

9. Uchwała Nr 21/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 21/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budż...

UCHWAŁA NR 22/VI/19 RADY GMINY JANÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 262 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dn...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:42

10. Nagrania z obrad

V Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:38

11. Nagrania z obrad

VI Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:29

12. Ogłoszenie o pracę: Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o pracę: Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Gminy Janów zatrudni od zaraz lekarza do pracy w POZ. Forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie do uzgodnienia. Mile widziana specjalizacja z medycyny rodzinnej (lub w trakcie szkolenia) albo z medycyny ogólnej, interny lub pediatrii, ewentualnie bez specjalizacji. Zainteresowanych lekarzy proszę o kontakt e-mail: pozjanow@wp.pl lub w dni robocze tel. 517 033 005 w godz. 14-18.

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 17:42

13. Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad p...

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady przygotowywania obiegu umów i porozumień oraz prowadzenia rejestru umów i porozumień w Urz...

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 14:32

14. Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwie...

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm. ) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji pode...

Utworzony: 2019-01-27 | Zmodyfikowany: 2019-01-27 19:53

15. Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsu...

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm. ) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji pode...

Utworzony: 2019-01-27 | Zmodyfikowany: 2019-01-27 19:45

16. Referaty Urzędu

Referaty Urzędu

W skład Urzędu Gminy w Janowie wchodzą następujące referaty: - Budownictwa, Geodezji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , - Organizacyjny - Finansowo – Księgowy

Utworzony: 2007-02-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 19:13

17. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Janów Rodzaj Gmina wiejska Województwo ŚLĄSKIE Powiat CZĘSTOCHOWSKI Kod 42-253 Miejscowość Janów, ul. Częstochowska 1 Kontakt (+48 34) 32-78-048, (+48 34) 32-78-501 (+48 34) 32-78-081 e-mail: gmina@janow.pl adres skrytki ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka Wójt Edward Moskalik (+48 34) 32-78-048 w. 13 e-mail: e.moskalik@janow.pl Zastępca Wójta Gminy Lidia Piestrzyńska (+48 34) 32-78-048 w. 14 e-mail: l.piestrzynska@janow.pl Sekretarz Monika Gałązka (+48 34) 32-78-048 w. 30 e-mail: monika....

Utworzony: 2009-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 18:28

18. Referat Geodezji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Geodezji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Funkcje Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pełni mgr inż. Jarosław Zasuń tel: 34 3278048 wew 29 e-mail: jaroslaw.zasun@janow.pl W Referacie zatrudnieni są : mgr Monika Olszewska referent ds. ochrony środowiska tel: 34 3278048 wew. 15 e-mail: m.olszewska@janow.pl mgr Bogusława Nowak inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami tel: 34 3278048 wew. 16 e-mail: geodezja@janow.pl mgr Dominik Białas referent ds. zagospodarowania przestrzennego tel. 34 327850...

Utworzony: 2007-02-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 18:27

19. Wójt Gminy

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Janów pełni mgr Edward Moskalik.

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 18:25

20. Zastępca Wójta Gminy Janów

Zastępca Wójta Gminy Janów

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Janów pełni mgr inż. Lidia Piestrzyńska.

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 18:24