główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zapytanie ofertowe na: ?Zakup i dostawę 25 laptopów?

Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawę 25 laptopów"

Janów, dnia 29 maja 2020r. Zapytanie ofertowe Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę 25 laptopów” I. Zamawiający: Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pl tel. 34 3278048 fax 34 3278081 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 30 laptopów.”, zgodnie z poniższą specyfikacją (wymagania minimalne): • Procesor Intel Core i5 • Dysk: SSD 240 • RAM...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:36

2. Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczony...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 10:18

3. Zarządzenie nr 289/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie nr 289/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przezn...

Zarządzenie Nr 289/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 10:10

4. Raport o stanie Gminy Janów za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Janów za 2019 rok

Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2019 Na podstawie art. art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam: §1 Przedstawiam Radzie Gminy Janów Raport o stanie Gminy Janów za rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Raport o stanie Gminy Janów podlega publikacji na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji ...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:25

5. Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2019

Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przedst...

Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2019 Na podstawie art. art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam: §1 Przedstawiam Radzie Gminy Janów Raport o stanie Gminy Janów za rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Raport o stanie Gminy Janów podlega publikacji na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji ...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:24

6. Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmi...

Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 ro...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:24

7. Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powi...

Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z I lh ust. I i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:55

8. Nagrania z obrad

XXX Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:27

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia27 maja 2020 r. IR-I.271.4.8.2020 BIP/Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych.” Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ONE S.A. (dawniej Polski Operator Energet...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 21:28

10. Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany...

Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok o...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:11

11. Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprow...

Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Wójt Gminy Janów ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:06

12. Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany...

Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok o...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 13:35

13. Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie spraw...

Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Wójt Gminy Janów ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 13:17

14. Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie w spra...

Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej : 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok w załącznikach...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 12:34

15. Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia nr 279/2020.

Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia Wójta Gminy...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 11:12

16. Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie przezn...

Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 11:03

17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana ogłoszenia z dnia 25.05.2020

Ogłoszenie nr 540089839-N-2020 z dnia 25-05-2020 r. Janów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511462-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 15:36

18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana treści SIWZ z dnia 25.05.2020

Janów, dn. 25.05.2020 r. IR-I.271.2.11.2020 Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, które wpł...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 15:31

19. Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)

Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: WÓJT GMINY JANÓW UL. CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW można się z nim kontaktow...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 13:55

20. Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych

Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wpr...

Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz Uchwały Nr 103/XVIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów zarządzam: § 1 Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych park...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 08:17