główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działa w zakresie spraw: a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej, b) kreowania samorządowej polityki prorodzinnej, c) wykorzystania środków na pomoc społeczną, d) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, e) porządku i bezpieczeństwa publicznego, f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi, w składzie: 1) Franciszek Cieśliński 2) Andrzej Grzesiak 3) Monika Kasznia...

Utworzony: 2015-01-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 11:17

2. Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza, działa w zakresie spraw: a) gospodarki przestrzennej i architektury, b) gospodarki terenami komunalnymi, c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych, d) usług komunalnych, e) utrzymania dróg, f) rolnictwa i leśnictwa, g) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, h) gospodarki wodnej i ściekowej, i) planowania gospodarczego w składzie: 1) Franciszek Cieśliński 2) Andrzej Grzesiak 3) Marcin Kowalczyk 4) Marcin Kozak 5) Jacek Lampa - przewodniczący 6) Rafał Łakomy 7...

Utworzony: 2015-01-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 11:13

3. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów wchodzą następujące osoby: 1) Franciszek Cieśliński 2) Marcin Kozak 3) Michał Szczepanik 4) Rafał Tomza 5) Jacek Łudzik

Utworzony: 2015-01-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 11:07

4. Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej oraz anonimizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustale...

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej oraz anonimizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Janów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1330 z późn. zm.), zarządzam: § 1. Wprowadzam „Instrukcję w spr...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:56

5. Zarządzenie Nr 341/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 341/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowa...

Zarządzenie Nr 341/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy Janów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781) w związku art. 24. ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z27.04.2016 r. w sprawie ochrony...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:33

6. Zarządzenie Nr 348/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance

Zarządzenie Nr 348/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwie...

Zarządzenie Nr 348/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, p...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:00

7. Zarządzenie Nr 340/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Zarządzenie Nr 340/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: powie...

Zarządzenie Nr 340/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) zarządzam: § 1. Powierzam Pani Małgorzacie Murgot pełnienie obowiązków Kierownika Zes...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 13:18

8. Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Janów

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Utworzony: 2020-08-08 | Zmodyfikowany: 2020-08-08 22:59

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana ogłoszenia z dnia 06.08.2020

Ogłoszenie nr 540146795-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Janów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511462-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): www.janow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 18:19

10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Zmiana treści SIWZ z dnia 06.08.2020

Janów, dnia 6 sierpnia 2020 r. IR-I.271.2.17.2020 Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów” W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, któr...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 18:03

11. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XXXV Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 14:28

12. Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Informacja w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik...

Informacja w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 21:07

13. Zarządzenie Nr 345/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędz

Zarządzenie Nr 345/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany ...

Zarządzenie Nr 345/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Janów Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o prac...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 08:41

14. Uchwała Nr 189/XXXIV/20 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok

Uchwała Nr 189/XXXIV/20 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Sa...

Uchwała Nr 189/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie art. 53a ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295) Rada Gminy Janów uchwa...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:12

15. Uchwała Nr 188/XXXIV/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2019 rok

Uchwała Nr 188/XXXIV/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielne...

Uchwała Nr 188/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2019 rok Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Gminy Janów uchwala...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:06

16. Uchwała Nr 187/XXXIV/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 187/XXXIV/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia ...

Uchwała Nr 187/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Pawła Stefaniaka z funkcji członka Komisji Gospodarczej Rady Gminy Janów złożoną pisemnie w dniu 24 czerwca 2020 ro...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 12:51

17. Uchwała Nr 186/XXXIV/20 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 186/XXXIV/20 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 186/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów Na podstawie art. 18a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Powołać do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów następujące osoby: 1) Franciszek Cieśliński 2) Marcin Kozak 3) Michał Szczepanik 4) Rafał Tomza 5) Jacek Łudzik § 2. Traci moc uchwała Nr 175/XXXII/20 Rady ...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 12:45

18. Uchwała Nr 185/XXXIV/20 w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuraw i Lipnik

Uchwała Nr 185/XXXIV/20 w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m...

Uchwała Nr 185/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuraw i Lipnik Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Rada Gminy Janów wyraża wolę wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuraw i Li...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 12:37

19. Zarządzenie Nr 287/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 287/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany ...

Zarządzenie Nr 287/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Wójt Gminy J...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 11:20

20. Procedura spełnienia obowiązku informacyjnego

Procedura spełnienia obowiązku informacyjnego

1. Spełnienie obowiązku informacyjnego jest jednym z najważniejszych zobowiązań Administratora danych, ze względu na interes osoby, której dane są przetwarzane. 2. Obowiązek informacyjny należy spełnić w przypadkach gdy: - zgodnie z art. 13 RODO osoba, której dane dotyczą, samodzielnie przekazuje Administratorowi dane osobowe (np. wypełniając formularz, wniosek itd.), - zgodnie z art. 14 RODO Administrator pozyskał dane osobowe nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. pozyskanie d...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 15:13