Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r."

Informacja z otwarcia ofert

ZOPO/ 3410/2/2017 Janów, dnia 13 grudnia2017r. INFORMACJA dotycząca przeprowadzonego otwarcia ofert na „ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.” Na podstawie art. 86, ust. 5ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r., poz. 1579) - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wJanowie 42-253 , ul. Szkolna 2 informuje, że wniniejszym postępowaniu przetargowym do dni...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 14:53

2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r."

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 624119-N-2017 Data: 29/11/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Janowie, Krajowy numer identyfikacyjny 24010163700000, ul. ul. Szkolna 2, 42253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343278189, e-mail zopo@janow.pl, faks 343278189. Adres strony internetowej (url): www.bip.janow.akcessnet.net SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 19:26

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r."

Zmiana udzielonej odpowiedzi wraz z przedłużeniem

Janów, dnia 07 listopada 2017 ZOPO/3410/2/2017 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów zterenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019r." W związku z pytaniem: „Proszę o informację, kto zapewnia opiekę nad dziećmi w autobusie i czy taka opieka jest, oraz proszę o udzielenie informacji czy jest to kurs zamknięty czy kurs regularny.” i odpowiedzią: „Opiek...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 19:11

4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r."

Odpowiedz na zapytanie

Janów, dnia 7 grudnia 2017 ZOPO/3410/2/2017 Biuletyn Informacji Publicznej Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów zterenu Gminy Janów do szkół podstawowych od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 30.06.2019r." PYTANIE: „Proszę o informację, kto zapewnia opiekę nad dziećmi w autobusie i czy taka opieka jest, oraz proszę o udzielenie informacji czy jest to kurs zamknięty czy kurs regularny.” Odpowiedź: „Opieka nad uczniami w tra...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:32

5. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.201...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 09:39

6. Zarządzenie Nr 523/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 523/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie z...

Zarządzenie Nr 523/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 08:44

7. Zarządzenie Nr 522/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 522/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie z...

Zarządzenie Nr 522/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 08:36

8. Zarządzenie Nr 521/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 521/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie z...

Zarządzenie Nr 521/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 08:26

9. Zarządzenie Nr 520/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 520/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wp...

Zarządzenie Nr 520/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:32

10. Zarządzenie Nr 519/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 519/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zm...

Zarządzenie Nr 519/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:29

11. Zarządzenie Nr 518/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 518/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wp...

Zarządzenie Nr 518/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:25

12. Zarządzenie Nr 517/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Zarządzenie Nr 517/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie z...

Zarządzenie Nr 517/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:20

13. Zarządzenie Nr 516/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 516/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie w...

Zarządzenie Nr 516/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:16

14. Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustan...

UCHWAŁA NR 238/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. ...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:48

15. Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 237/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dok...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:43

16. Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 236/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dok...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:27

17. Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie

Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwie...

UCHWAŁA NR 235/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. ...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:19

18. Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach

Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwie...

UCHWAŁA NR 234/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 ...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:12

19. Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance

Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwie...

UCHWAŁA NR 233/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. p...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:07

20. Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 232/XXXIX/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy ...

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 08:57