główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XLII Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 16:14

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandyda...

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. I. Administrator Administratorem Pan...

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 20:42

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwiany...

Zgodnie z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: WÓJT GMINY JANÓW UL. CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: e.moskalik@janow.pl 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pr...

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 20:42

4. Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Janów reprezentowana przez Wójta...

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 20:41

5. Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)

Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: WÓJT GMINY JANÓW UL. CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW można się z nim kontaktow...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 20:41

6. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędn...

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 19:50

7. Ochrona Danych Osobowych

Informacja dot. ochrony danych osobowych

W Urzędzie Gminy Janów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Urząd Gminy Janów, Inspektor Ochrony Danych, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 19:28

8. Ogłoszenia i przetargi

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędn...

ZOPO.111.2.2021 Janów, dnia 21 stycznia 2021r. INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się osoba spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu: Agnieszka Martałek Małgorzata Murgot p.o. Kierownika ZOPO w Janowie

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 10:49

9. Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam: &sec...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 10:23

10. Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpr...

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam: &sec...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 10:15

11. Referat Finansowo - Księgowy

Referat Finansowo - Księgowy

W referacie zatrudnione są następujące osoby: Stanowisko Imię i Nazwisko Nr pokoju Nr telefonu Adres e-mail Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Małgorzata Laskowska 13 34 3278 048 wew.24 m.laskowska@janow.pl Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej - - - - Inspektor ds. księgowości podatkowej Iwona Roman 14 34 3278 048 wew. 42 podatki@janow.pl Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Aneta Zasuń 11 34 3278 048 wew. 22 a.zasun@janow.pl Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej Aleks...

Utworzony: 2007-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 10:19

12. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W Referacie są zatrudnione następujące osoby : Stanowisko Imię i Nazwisko Nr pokoju Nr telefonu Adres e-mail Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Monika Gałązka 10 34 3278 048 wew. 21 monika.galazka@janow.pl Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i spraw biurowych Agata Gołuchowska 1 34 3278 048 wew. 13 gmina@janow.pl Pracownik ds. obsługi sekretariatu Anna Kulik 1 34 3278 048 wew.13 gmina@janow.pl Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej Joanna Hamerla 8 34 3278 048 ...

Utworzony: 2007-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 10:14

13. Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna RODO.

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Lgoczance. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Lgoczanka 1a, 42-253 Janów, tel. 34 3278780, e-mailowo: spsokolepole@interia.pl 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Cezary Suchan , z którym można się skontaktować e-mailowo:cezary.suchan@gmail.com 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a). art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody u...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 11:31

14. Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą w Janowie przy ul. Szkolne...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 11:29

15. Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasku. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Żurawska 2, 42-253 Janów, tel. 34 32 78 531, e-mailowo: gimpiasek@interia.pl 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Cezary Suchan, z którym można się skontaktować e-mailowo: cezary.suchan@gmail.com 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, t...

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 11:11

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr

Sprostowanie

Janów, dnia 11 stycznia 2021 r. IR-I.271.12.35.2020 Biuletyn Informacji Publicznej/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów SPROSTOWANIE W przesłanym zawiadomieniu nr IR-I.271.12.31.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącym postępowania przetargowego pn. „Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w r...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 09:41

17. Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powo...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 09:26

18. Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Zespół Placówek Oświatowych w Janowie reprezentowany prze...

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 14:06

19. Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 11:43

20. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r...

Ogłoszenie – konkurs na kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. Załączniki do ogłoszenia.

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-04 14:33