główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie "KNIEJA" w Złotym Potoku w obwodzie nr 38

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie planu pol...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ”KNIEJA” w Złotym Potoku w obwodzie nr 38 Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67) podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 38 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „KNIEJA”. Polowania odbę...

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 09:47

2. Zarządzenie nr 305/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 305/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wpro...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 11:24

3. Zarządzenie nr 304/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 304/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 11:13

4. Zarządzenie nr 303/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie nr 303/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 13:21

5. Zarządzenie nr 302/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie nr 302/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 13:07

6. Zarządzenie nr 297/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok

Zarządzenie nr 297/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Zarządzenie Nr 297/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), Uchwały Nr 118/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok Wójt Gminy...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 12:26

7. Zarządzenie nr 293/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie

Zarządzenie nr 293/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatw...

Zarządzenie Nr 293/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachu...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 12:21

8. Zarządzenie nr 292/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Zarządzenie nr 292/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatw...

Zarządzenie Nr 292/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości ...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 12:16

9. Rejestr placówek wsparcia dziennego

Rejestr placówek wsparcia dziennego

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 07:44

10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 07:43

11. Nagrania z obrad

XXXVIII Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 07:26

12. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XXXIX Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 07:24

13. Zarządzenie nr 409/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie dzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Janów podczas realizacji zadani

Zarządzenie Nr 409/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 409/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Janów podczas realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line” pt.: „Dziedzictwo kulturowe Gminy Janów tworzone grafiką komputerową’’ ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Na podstawie art. 31...

Utworzony: 2020-10-27 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 12:51

14. Zarządzenie Nr 401/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 2 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 401/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 2 października 2020 roku w sprawie ...

Zarządzenie Nr 401/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 2 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmow...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 07:49

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na: działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 600 m- Etap I , działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na odtwo...

Ogłoszenie nr 601734-N-2020 z dnia 2020-10-23 r. Gmina Janów: „Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na: działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 600 m- Etap I , działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 660 m- Etap II, działce ewidencyjnej nr 1544 k.m. 11 na długości 54 m- Etap III, w miejscowości Śmiertny Dąb” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe O...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 15:51

17. Projekty uchwał Rady Gminy Janów

Projekty uchwał przygotowanych na XXXVIII Sesję Rady Gminy Janów

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 15:18

18. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie SŁONKA w Częstochowie w obwodzie nr 31

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie planu po...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ”SŁONKA” w Częstochowie w obwodzie nr 31 Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67) podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 31 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Słonka”. Polowania odbęd...

Utworzony: 2020-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-22 12:57

19. Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z dnia 20 października 2020 r.

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z ...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 19:39

20. Zarządzenie nr 406/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie nr 406/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 406/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów ...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 19:35