główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-09-15 20:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 20:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 15.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-15 12:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Projekty uchwał Rady Gminy Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał przygotowanych na XXXVII Sesję Rady Gminy Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2020-09-15 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-15 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-15 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 377/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 377/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-15 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 377/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 377/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-14 15:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Projekty uchwał Rady Gminy Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał przygotowanych na XXXVII Sesję Rady Gminy Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2020-09-14 15:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Projekty uchwał Rady Gminy Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał przygotowanych na XXXVII Sesję Rady Gminy Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2020-09-11 18:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-11 18:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-11 18:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-11 12:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020 » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ?Łowiec? w Częstochowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie "Łowiec" w Częstochowie
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-11 12:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020 » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ?Łowiec? w Częstochowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ?Łowiec? w Częstochowie
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-11 12:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020 » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ?Łowiec? w Częstochowie
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie ?Łowiec? w Częstochowie
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-09-10 22:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana ogłoszenia z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-10 22:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana ogłoszenia z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-10 21:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-10 21:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-10 21:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-09-10 21:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk