główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-22 16:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Projekty uchwał Rady Gminy Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał przygotowanych na XLII Sesję Rady Gminy Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-01-22 16:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Projekty uchwał Rady Gminy Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał przygotowanych na XLII Sesję Rady Gminy Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2021-01-21 20:42
Dział: Inne » Ochrona Danych Osobowych » Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 20:42
Dział: Inne » Ochrona Danych Osobowych » Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 20:42
Dział: Inne » Ochrona Danych Osobowych » Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapki)
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 20:41
Dział: Inne » Ochrona Danych Osobowych » Klauzula informacyjna dot. monitoringu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. monitoringu
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 19:50
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 19:49
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 19:49
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa 1 etat od 26 stycznia 2021 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 19:29
Dział: Inne » Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. ochrony danych osobowych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-21 10:53
Dział: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych » Ogłoszenia i przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Wykonanie: Małgorzata Murgot
Data: 2021-01-15 10:43
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:36
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:35
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2021 » Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:15
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-15 10:08
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze » Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-14 10:20
Dział: Organy » Referaty Urzędu » Referat Finansowo - Księgowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Finansowo - Księgowy
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-01-14 10:17
Dział: Organy » Referaty Urzędu » Referat Finansowo - Księgowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Finansowo - Księgowy
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-01-14 10:15
Dział: Organy » Referaty Urzędu » Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-01-12 11:33
Dział: Szkoła Podstawowa w Lgoczance » Klauzula informacyjna RODO.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO.
Wykonanie: Grażyna Gradek
Data: 2021-01-12 11:29
Dział: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych » Klauzula informacyjna RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA
Wykonanie: Małgorzata Murgot
Data: 2021-01-12 11:13
Dział: Szkoła Podstawowa w Piasku » Klauzula informacyjna RODO.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Małgorzata Matyas
Data: 2021-01-11 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprostowanie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-11 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprostowanie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-11 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprostowanie
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2021-01-11 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-01-11 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2021-01-08 14:09
Dział: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie » Klauzula informacyjna RODO.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Agnieszka Roman