główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-03-31 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-31 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu » Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-30 09:30
Dział: Urząd » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 » Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-30 08:55
Dział: Urząd » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 » Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-30 08:52
Dział: Urząd » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 » Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-30 08:51
Dział: Urząd » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 » Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-30 08:51
Dział: Urząd » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 » Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020 » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 18:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2020 » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 17:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i udzielone odpowiedzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja z dnia 23 marca 2020 r.
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2020-03-24 15:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 15:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 15:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 15:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 15:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Janów w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Janów w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2020-03-24 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy Janów » Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2020 » Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Wykonanie: Tomasz Grela