główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-09-16 15:05
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu » Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu
Wykonanie: Rafał Strzelczyk
Data: 2019-09-13 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 84/XV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 08:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 83/XV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-13 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 83/XV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-12 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026438
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-12 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie » Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku » Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie
Wykonanie: Justyna Nowak
Data: 2019-09-12 11:38
Dział: Urząd » Struktura Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat Organizacyjny
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2019-09-12 11:38
Dział: Urząd » Struktura Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat Organizacyjny
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2019-09-12 11:28
Dział: Organy » Referaty Urzędu » Referat Organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Organizacyjny
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2019-09-12 11:26
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2019 » kljljjjljkl
Opis zmian: usunięcie artykułu: hgjtttttttttttttttttttt
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2019-09-12 11:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2019 » kljljjjljkl
Opis zmian: usunięcie artykułu: jghjgjgjjg
Wykonanie: Tomasz Grela
Data: 2019-09-12 11:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2019 » kljljjjljkl
Opis zmian: aktualizacja artykułu: hgjtttttttttttttttttttt.
Dodatkowy opis redaktora: m
Wykonanie: Tomasz Grela