główna zawartość

Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2004 - od nr 35/2004 do nr 113/2004

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2004 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2004 w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2004 w sprawie zmiany zarządzenia o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2004 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planu kont dla pracowników ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych j.s.t. Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2004 w sprawie ustalenia cennika usług w gminnym Centrum Informacji w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2004 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników używających odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2004 w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2004 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 tok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przeatrgu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2004 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 90/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 89/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 88/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 11/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2004 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 10/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2004 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 63/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2004 Wójta Giny Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbioru w ramach Programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Obdnioru w ramach programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A O/Częstochowa
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2004 w sprawie powołania komisji konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2004 Wójta Gmny Janów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowe
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/1-4/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2004 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowymw Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2004 w sprawie ogłoszenia powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/1-5/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramch programu SAPARD
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2004 w sprawie delegowania i upoważnienia do prac w komisji inwentaryzacyjnej kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownika Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2004 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2004 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49a/2004 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI PRZETARGOWEJ do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziężowego w Siedlcu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2004 w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2003
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2004 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów oraz komunikatów wyborczych.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dowozu uczniów z terenu gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2004 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 38/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 37/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 36/2004 w sprawie powołania składu komisji przetargowej w ramach programu Sapard.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 35/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów