główna zawartość

Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2005 - od nr 114/2005 do nr 209/2005

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 209/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 208/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 207/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 206/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 205/2005 w sprawie przekazania aktywów i pasywów Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 204/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 203/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 202/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 201/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 200/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 199/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 198/2005 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 188/2005 Wójta Gminy w Janowie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 196/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 195/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 194/2005 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 193/2005 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinny
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 192/2005 w sprawie powołania pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 191/2005 w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Kierownika Gmiennego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 190/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 189/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 188/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 187/2005 w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 186/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 185/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 184/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 2600 ton na drogę gminą Żuraw - Okrągl
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 162/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żuraw ul. Figurska"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 161/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2005 w sprawie powołania obwodowych członków komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2005 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Modernizacja dróg gminnych Janów ul. Żurawska, Cmentarna"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu wraz z wymianą ź
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Lusławicach"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Wynajem sprzęty"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Dostawa kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 1500 ton na droge gmin
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Modernizacja ul. Krasińskiego w Złotym Potoku"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nawyłonienie wykonawczy inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Mineralna w Złotym Potoku"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2005 w sprawie wyznaczenia koordynatora do aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2005 w sprawie zasad rachunkowości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2005 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta nr 4 z dnia 16.12.2002 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2005 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2004
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2005 w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego na spłate zobowiązań
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu poracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Wójta Gminy Janów z dnia 16 pażdziernika 2000 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2005 w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2005 w sprawie prowadzenia centralnego rejestru umów w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2005 w sprawie wytypowania Pani Bożeny Motłoch na rzeczoznawcę do spraw oszacowania wartości zwierząt hodowlanych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2005 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracujnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2005 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania dezycji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.