główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 7/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 7/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Powołać doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Janów w następującym składzie:
1) Marcin Kowalczyk
2) Rafał Łakomy
3) Jacek Łudzik
4) Henryk Srokosz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak