główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/ I /18 Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 2/ I /18
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Wybrać po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów radnego Artura Słabosza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak