Wykonanie budżetu za II kwartał 2013 r.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2013 r.