główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 1/ I /10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 listopada 2010 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy w Janowie wybrany został :
 
Pan Ludwik Heinsch
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Radna Senior
 
/-/ Alina Kaczmarek