Uchwały Rady Gminy podjęte w IV kwartale 2002 roku

Nr.294/XLIV/02 z 8.10.2002 r.w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Nr.295/XLIV/02 z 8.10.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2002 rok

Nowa kadencja Rady Gminy 2002 - 2006

Nr.1/I/02 z 18.11.2002 r.w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Nr.2/I/02 z 18.11.2002 r.w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Nr.3/II/02 z 5.12.2002 r.w sprawie : powołania rodzajów stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Nr.4/II/02 z  5.12.2002 r.w sprawie : wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.5/II/02 z  5.12.2002 r.w sprawie : powołania Komisji Statutowej dla opracowania i przedłożenia Radzie Gminy zmian w Statucie Gminy i regulaminie Rady Gminy

Nr.6/II/02 z  5.12.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2002 rok

Nr.7/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : powołania Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

Nr.8/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : powołania składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.9/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie Pana Stefana Zatońskiego do określania podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Nr.10/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : uchwalenia podatków i opłat na 2003 rok

Nr.11/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

Nr.12/III/02 z 12.12.2002 r.w sprawie : podatku od środków transportu

Nr.13/IV/02 z 30.12.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2002 rok

Nr.14/IV/02 z 30.12.2002 r.w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Janów

Nr.15/IV/02 z 30.12.2002 r.w sprawie : zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Nr.16/IV/02 z 30.12.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr.10/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia podatków i opłat

Nr.17/IV/02 z 30.12.2002 r.w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej