główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE ? ROK 1900


REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE – ROK 1900
 • Nr.1/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
 • Nr.2/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru delegata do Sejmiku
 • Nr.3/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
 • Nr.4/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
 • Nr.5/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy do wykonywania obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie
 • Nr.6/I/90 z 6 czerwca 1990 r. w sprawie : ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
 • Nr.7/II/90 z 9 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Wójta Gminy
 • Nr.8/II/90 z 9 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Zastępcy Wójta
 • Nr.9/II/90 z 9 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Zarządu Gminy
 • Nr.10/III/90 z 20 czerwca 1990 r. w sprawie : powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie i jego zastępcy
 • Nr.11/III/90 z 20 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Skarbnika Gminy w Janowie
 • Nr.12/III/90 z 20 czerwca 1990 r. w sprawie : wyboru Sekretarza Gminy
 • Nr.13/III/90 z 20 czerwca 1990 r. w sprawie : powołania rodzajów i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
 • Nr.14/III/90 z 20 czerwca 1990 r. w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej Rady Gminy
 • Nr.15/IV/90 z 26 lipca 1990 r. w sprawie : uchwalenia regulaminu targowiska w Janowie
 • Nr.16/IV/90 z 26 lipca 1990 r. w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty targowej
 • Nr.17/IV/90 z 26 lipca 1990 r. w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej
 • Nr.18/IV/90 z 26 lipca 1990 r. w sprawie : utworzenia Posterunku Policji Gminnej przez Komendanta Rejonowego Policji
 • Nr.19/V/1990 z 16 października 1990 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy w Janowie
 • Nr.20/V/1990 z 16 października 1990 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
 • Nr.21/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie na kadencję 1991 – 1994
 • Nr.22/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 1991 – 1994
 • Nr.23/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 1991 – 1994
 • Nr.24/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Częstochowie na kadencję 1991 – 1994
 • Nr.25/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wyboru członka kolegium do spraw wykroczeń na kadencję 1991 – 1994
 • Nr.26/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
 • Nr.27/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
 • Nr.28/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : podziału środków finansowych na realizację programu poprawy infrastruktury na terenach górzystych
 • Nr.29/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie :powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy
 • Nr.30/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : wystąpienia z wnioskiem o powołanie obwodowych komisji wyborczych
 • Nr.31/V/90 z 16 października 1990 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Gminy w Janowie
 • Nr.32/VI/90 z 3 listopada 1990 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 • Nr.33/VI/90 z 3 listopada 1990 r. w sprawie : ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego