główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za III kwartał 2007 roku.

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2007 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

13.175.089,51

9.793.668,01

74,3

Wydatki

13.896.508,51

9.140.786,76

65,8

Deficyt

721.419,00

-

 

Nadwyżka

-

652.881,25