główna zawartość

Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2006 - nowa kadencja

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 19A/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 19/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 18/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 17/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 16/2006 w sprawie: powołania Pana Rafała Strzelczyka jako kandydata na Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 15/2006 w sprawie: odwołania Pani Elżbiety Bednarek z funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 14/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych w Urzędzie Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 13/2006 w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla przeprowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 12/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 11/2006 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji znaków skarbowych i gotówki w kasie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 10/2006 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 9/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 8/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 7/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 6/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 5/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 4/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 3/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 2/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 1/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok