Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 4/II/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Powołać następujące składy osobowe komisji stałych Rady Gminy:

1.  Komisja Gospodarcza

1)       Józef Kawecki

2)       Krzysztof Labocha

3)       Józef Nieroda

4)       Jerzy Dudek

5)       Małgorzata Janikowska

6)       Tomasz Janusz Wnęk

7)       Małgorzata Wasiak

8)       Małgorzata Łysak

2.  Komisja Kultury i Oświaty

1)       Jadwiga Michalik

2)       Józef Kawecki

3)       Józef Nieroda

4)       Jerzy Dudek

5)       Małgorzata Janikowska

6)       Alina Kaczmarek

7)       Danuta Tomza

8)       Małgorzata Łysak

9)       Andrzej Kania

3.  Komisja Społeczna i Finansów

1)       Małgorzata Wasiak

2)       Alina Kaczmarek

3)       Jadwiga Michalik

4)       Danuta Tomza

5)       Andrzej Kania

6)       Krzysztof Labocha

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.
Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok
Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie