Przewodniczący Rady Gminy w Janowie

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Janów pełni:


Pani Ewa Ucieklak 

 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów pełni:

Pan Artur Słabosz