główna zawartość
artykuł nr 1

kontakt z radnymi

Kontakt z radnymi odbywa się poprzez Biuro Rady Gminy – pok. nr 9.
Osoba odpowiedzialna za kontakt - pracownik Biura Rady Justyna Nowak


Przewodniczący Rady Gminy Janów przyjmuje mieszkańców gminy  w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15.00 - 16.00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janów przyjmuje mieszkańców gminy w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 15.00 - 16.00

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pełni swój dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.00 - 16.00

Dyżur wszystkich Radnych odbywa się w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 15.30 - 16.30


Kontakt:
Tel     (34) 3278048; (34) 3278501 wew. 20
Fax   (34) 3278081
e-mail:  rada@janow.pl