główna zawartość
artykuł nr 1

komisje rady

Rada Gminy w Janowie powołała 5 stałych komisji:

- Komisję Gospodarczą,
- Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisję Budżetu i Finansów,
- Komisję Rewizyjną.