główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady

Rada Gminy w Janowie powołała 6 stałych komisji:

- Komisję Gospodarczą,
- Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisję Budżetu i Finansów,
- Komisję Rewizyjną,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji