główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki

Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki, działa w zakresie spraw:

a) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
c) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego

Skład Komisji:

1) Pan Paweł Stefaniak - Przewodniczący
2) Pan Henryk Srokosz
3) Pani Danuta Tomza
4) Pan Włodzimierz Kozik
5) Pan Robert Lipowicz
6) Pan Artur Słabosz
7) Pan Krzysztof Szczepanek